ETT LJUS = ETT NYTT TRÄD PÅ VÅR JORD

Från första dag har önskan om att få hjälpa vår jord varit kärnan i vårt koncept. Våra giftfria doftljus som varken skadar din hälsa, djur eller natur blev ett första stort steg. Det var bra, men vi ville göra bättre. Vi ville tillsammans med våra kunder göra en direkt skillnad för vår jord, att våra ljus på ett märkbart sätt ska göra världen lite bättre och lite mer välmående.

Så vi ställde oss frågan - vad är det bästa sättet att hjälpa miljön på? Svaret har vi idag gjort till en del av vårt koncept: för varje sålt ljus planterar vi ett träd i Afrika i samarbete med Vi-Skogen. Att plantera ett träd är nämligen en av de absolut bästa sakerna du kan göra för vår planet och miljö. Här nedanför kan du läsa om hur ditt ljusköp bekämpar den globala uppvärmningen, fattigdom och förlust av biologisk mångfald.

REN LUFT
När träden växer binder de koldioxid via fotosyntesen. På så vis fungerar nyplanterade träd som en kolsänka, det vill säga att de bidrar till en minskning av halten koldioxid i atmosfären. Samtidigt som de skapar nytt syre.

BÖRDIG JORD
Löv som faller till marken gör att fukten bevaras i den annars torra jorden. Vatten är en förutsättning för att växter och andra grödor ska må bra.

MAT & MEDICINER
Träd ger foder till djuren, vilket i sin tur ger mat och mjölk på köksborden. Träd ger även näringsrika fikon, mangofrukter och möjliggör produktion av honung. Vissa träd kan till och med ha medicinska egenskaper i form av blad och bark som är antiseptiska, inflammationshämmande eller febernedsättande.

SKYDD MOT JORDEROSION
Vid jorderosion kan ett enda häftigt regn spola bort den näringsrika jorden och förstöra matproduktionen för lång tid framöver. Planteringen av träd skyddar jorden från regnet och gör att jorden stabiliseras, vilket minskar riskerna.

DJURFODER
Välmående boskap är en förutsättning för att människor och gårdar ska klara sig själva. Trädens löv ger näringsrikt foder till djuren, vilket bland annat gör att de kan producera mer mjölk.

VED & BYGGMATERIAL
Träd ger brännved till matlagning och timmer till att bygga bostäder med. Trycket på naturskogarna blir inte lika hårt, vilket minskar avskogningen. Träd gör det även möjligt för en jordbruksfamilj att skapa produkter som kan säljas på den lokala marknaden.

SKUGGA
Växterna runt ett träd får skydd mot såväl brännande sol som kraftig vind. Det gör att vattnet bevaras längre i jorden och att växter kan växa bättre.

FIXERAR KVÄVE
Vissa träd och buskar bidrar med en naturlig kvävefixering i jorden. Det leder till att grödor i närheten av träden växer bättre. Planteringen av kvävefixerande träd i kombination med grödor ökar tillgången till mat.

MINSKAR TRYCKET PÅ NATURSKOGARNA
Avskogning är idag ett stort miljöproblem och mellan 1-2 procent av skogen försvinner varje år. Utöver att skogen försvinner försämras också skogens kvalitet avsevärt, där en rik skog med hög biologisk mångfald ersätts med skogsplantager som består av ett fåtal arter. Avverkningen av all skog är ett av det största hotet mot förlorad biologisk mångfald. Närmare 30 procent av jorden är beskogad och skogen innehåller 90 procent av den landbaserade biologiska mångfalden. Avskogningen bidrar i och med detta betydligt till växthuseffekten, Mer än 20 procent av växthuseffekten beror på avskogningen.

Vi-skogens arbete med agroforestry och trädplantering minskar trycket på naturskogarna i östra Afrika. Många naturskogar försvinner på grund av efterfrågan på ved och virke och genom att plantera träd på sina gårdar får bönder tillgång till ved.
 
VART PLANTERAS TRÄDEN?
Träden planteras i fyra länder i Afrika: Kenya, Uganda, Tanzania och Rwanda i området runt Victoriasjön.

VILKA TRÄD PLANTERAS?
Över 80 trädarter planteras tillsammans med grödor på böndernas gårdar i östra Afrika. De har olika egenskaper, vissa är snabbväxande, ger foder till djuren, frukt och timmer. Nedan ser du några av de träd som planteras.

Canarium
Canarium (Canarium schweinfurthi) är ett storvuxet träd som förekommer lokalt längs Victoriasjön i Uganda. Trädet producerar en ätbar frukt men dess främsta användningsområde är som timmer där virket används vid vedtillverkning. Trädet är också ett omtyckt skuggträd.
 
Cordia
Cordia (cordia africana) kan bli allt mellan 10 och 25 meter högt och är lövfällande. Det är ett vackert träd som ger god skugga och som därför gärna planteras längs gator och parker. De snabbt multnande löven ger den bästa matjorden. Den söta nektaren lockar många bin och därför hänger man ofta bikupor i trädet. Bikuporna ser ut som långa rör. Virket används till möbler och finare snickerier.
 
Äppelringsacacia
Äppelringskacia (Acacia albida) är ett av de högsta träden i familjen Acacia. Det kan bli hela 30 meter högt med spretande grenar och rundad krona. Det är ett kvävefixerande träd vars blommor ger honung.
 
Barktygsträd
Barktygsträdet (Ficus natalensis) blir hela 30 meter högt och växer vid flodstränder och i torrare områden. Barken från vuxna träd används till tyg. Från en 50 cm bred remsa kan ett två meter brett tyg bankas ut. Trädet är en mycket bra jordförbättrare. Växtkraften är imponerande – sätter man en avhuggen gren i jorden växer den upp till ett nytt träd.
 
Fikonträd
Fikonträd (Ficus thonninhii) är ett träd som kan bli upp till 20 meter högt. Det växer på torra marker och är en utmärkt jordförbättrare. Trädet ger goda frukter och fungerar bra som brännved. Bladen sägs ha inflammationshämmande egenskaper.
 
Tamarind
Tamarind (Tamarindus indica) är ett kompakt, 25 meter högt skuggande träd, som växer i torra gräsmarker. Den mörka kärnveden är seg, tät och bra till såväl båtbygge som möbler. Av fruktmassan görs en god chutney och en svalkande dryck. Fruktmassan är laxerande och febernedsättande och bladen är antiseptiska.
 
 
Mangoträd
Mangoträdet (Magnifera indica) blir normalt 10 till 15 meter högt men kan ibland växa ut till gigantiska gröna bollar på upp till 30 meters höjd. Trädet behöver varmt och fuktigt klimat för att kunna producera bra frukt och är därför koncentrerad till kusten och Victoriasjöns stränder. Trädet är också populärt som skuggträd för mötesplatser på grund av sin vida täta krona.
 
Korvträd
Korvträdet kan bli mellan 9-18 meter högt och blommar i juni till augusti. Blommorna är rödrosa och doftar som jäst frukt. Den korvliknande frukten är upp till en meter lång och kan väga upp till 10 kilo. Den mogna frukten kokas och skivas för att användas till det lokala ölets jäsning. Avkok av frukt och bark har medicinska egenskaper och används för att kurera hudproblem och allvarliga djursjukdomar.

Läs gärna mer om det fantastiska arbetet på Vi-Skogen här!